Grafstenen: voor iedereen een zeer persoonlijke keuze

Een afscheid is altijd een heel persoonlijk en een keuze maken uit een van de vele soorten grafstenen voor een gedenkteken dat echt bij de overledene past, maakt daar een onderdeel van uit. Er komt veel op u als nabestaanden af, als een dierbare overlijdt. Niet alleen is er het rouwproces waar u doorheen moet, maar u dient ook veel te beslissen. Gelukkig is daar in de meeste gevallen begeleiding bij van de uitvaartondernemer, maar feit blijft: de keuzes die gemaakt moeten worden, zijn heel persoonlijk. En die maakt u het beste, want u kende de overledene het beste en weet vaak wat zijn of haar wensen waren.

Van uitvaart naar begraafplaats

In de meeste gevallen begint het proces vlak nadat uw dierbare is overleden. Misschien heeft u samen met hem of haar al een beslissing genomen over cremeren of begraven en hoe de uitvaart eruit moet zien. De uitvaartondernemer kan u helpen met een keuze in kaarten, rouwstukken en waar de overledene wordt opgebaard. Hij kan u ook adviseren in het soort kist en hoe het zit met grafrechten. Het kan zijn dat er in de familie al grafrechten zijn (een particulier graf) of dat er nog een plaats geregeld moet worden op de begraafplaats. Het is begrijpelijk dat u het moment waarop u een graf uitzoekt, zo lang mogelijk uitstelt. Toch verdient het de aanbeveling om, als u weet dat u en uw dierbaren begraven willen worden, eens te informeren bij de begraafplaats in de gemeente waar u uiteindelijk wilt worden begraven. Daar kunnen ze u de juiste informatie geven over welke graven er nog vrij zijn en wat de kosten zijn voor een particulier graf.

Kiest u voor een stèle of een zerk?

Een grafsteen is een gedenkmonument. Het is de plek waar u komt om te rouwen. Het is een plek waar u komt als u daar behoefte aan heeft. Daarom is het belangrijk dat de grafsteen of de grafzerk die op het graf staat, past bij de overledene en bij uw als nabestaande. Het kan zijn dat u kiest voor een staande steen. Staande grafstenen worden wel een ‘stèle’ genoemd. Wilt u het hele graf bedekken, dan kunt u kiezen voor een liggende steen. Liggende grafstenen worden ‘zerken’ genoemd. De meeste grafstenen zijn gemaakt van natuursteen. Doordat er wordt gewerkt met natuurlijke materialen, kunnen de kleuren soms afwijken. Het maakt de steen uniek, want geen enkele natuursteen zal hetzelfde zijn. Grafmonumenten kunnen ook gemaakt worden van andere, niet-natuurlijke materialen zoals kunststof. Ook zijn er gedenktekens van glas mogelijk. Natuursteen is echter het meest gebruikte materiaal.

Regels van de begraafplaats

Het kan zijn dat u een kiest voor een afwijkende steen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een alternatief soort materiaal voor het gedenkteken, of is de keuze voor de vorm afwijkend. Het hangt zoals gezegd natuurlijk helemaal af van wat bij de overledene en de nabestaanden past. Een modern graf in de vorm van bijvoorbeeld een hart, past misschien beter bij een jonger iemand, een meer traditionele steen weer bij een ouder persoon. U dient er wel rekening mee te houden dat begraafplaatsen ook regels hebben als het gaat om welke grafmonumenten geplaatst kunnen en mogen worden. Heeft u een speciale wens, dan is het goed om eerst eens met een medewerker van de begraafplaats te overleggen over wat kan en mag. Vervolgens kunt u bij een steenhouwerij terecht om uw wensen te bespreken. Een medewerker van de steenhouwerij zal u kunnen adviseren en samen met u tot een passend en haalbaar grafmonument komen.

Wat komt er op de steen?

De stèle of zerk wordt gegraveerd. Dit gebeurt met speciale apparatuur bij de steenhouwerij. Wat staat er in de meeste gevallen op de grafsteen? In zo goed als alle gevallen bevat de steen de naam van de overledene. Het kan zijn dat deze alleen de voornaam bevat, maar traditioneel gezien wordt ook de achternaam erbij vermeld. Vaak staat de geboortedatum en de sterfdatum erop, en soms wordt ook nog de leeftijd genoemd. Het kan zijn dat naam van de echtgenoot of levenspartner van de overledene erbij wordt gezet, net zoals de namen van kinderen en in sommige gevallen kleinkinderen. Het komt ook voor dat de naam van een geliefd huisdier bij wordt geschreven. Een Bijbelse spreuk kan worden toegevoegd, of een geliefde quote of spreuk van de overledene. Soms staan er tekeningen op het graf, bijvoorbeeld symbolen die van betekenis waren voor de overledene. In overleg met de medewerker van de steenhouwerij is heel veel mogelijk.

Tijdelijk gedenkteken

Het kan enige tijd duren voordat de stèle of zerk gereed is. Vindt u het onprettig dat er in de tussenliggende tijd geen gedenkteken op het graf aanwezig is, dan kunt u ervoor kiezen om een tijdelijk gedenkdeken te laten plaatsen. Dik kan bijvoorbeeld een zwerfkei zijn, eventueel met gravure.

gedenksteen goes