Alles over Natuursteen

Bij Van Dalen Natuursteen werken we ons zijn hele leven al met natuursteen. Was dat aanvankelijk uitsluitend hardsteen en marmer dat er gebruikt werd vanaf de 80-e jaren uit de vorige eeuw is daar ook zeer nadrukkelijk graniet bij gekomen. Graniet of de granietachtige worden vandaag de dag vrijwel uitsluitend voor de gedenkstenen gebruikt. Het komt maar zelden voor dat men om hardsteen of marmer vraagt. Het kan nog altijd als men dat zou willen. Voor de leek lijkt het ontstaan proces van natuursteen een vrij ingewikkeld iets. Maar als je dat ontstaan uitgelegd krijgt en hoort hoe het verdeeld is, dan valt het allemaal beste wel mee.

Amara Bois-de-rose Colibri Corcovado Ice-Brown Jacaranda Kinawa-Classico Kinawa-Raissa Lilas-Gerais Macajuba Rosa-Bela Rose-Dalva Rouge-Tropical Shangrila Tiffany Vert-Amazone Vert-San-Fransico Vert-Tropical Violet-Tropical Virgina-Black

Kringloopproces

Het uitgangspunt van de hele ontstaansgeschiedenis van steen zijn kringloop processen en de daarbij horende geologische processen. Natuursteen behoort tot het traagste kringloop proces op aarde. De steen wordt gevormd in het diepste van de aarde. De steen kan verweren aan het aardoppervlak onder invloed van water, vorst en wind en weer afgezet worden. Daarnaast kan het nog eens veranderen van aanzien onder druk van geologische processen. Die processen vinden ook nog vandaag plaats, maar dat kan ook duizenden jaren geleden hebben plaatsgevonden.

Ergens in dat kringloop proces halen wij mensen de steen eruit om het te gebruikt voor een grafsteen, een interieur toepassing of wat anders. Bij Van Dalen Natuursteen kunnen we u de verschillende soorten steen laten zien en hun eigenschappen uitleggen.

Diepte gesteentes

natuursteen magmaIn het binnenste van de aard heersen ongelofelijk hoge temperaturen van duizenden graden en een gigantische druk. Daar wordt steen gevormd aan de randen van die kokende magma als het daar afkoelt. Dat proces kan heel langzaam gebeuren dan noem je de steen een diepte gesteente. Een voorbeeld hiervan is de graniet. Graniet bestaat uit de veldspaat die het de kleur geeft, de glimmer in de vorm van zwarte biotiet punten en de kwarts. De kwarts is gelei kleurig en is verantwoordelijk voor de hardheid van de steensoort. Hoe meer kwarts erin zit hoe harder de steen is en hoe lastiger het bewerken zoals het polijsten wordt. Bij de gabbro’s zoals de Impala een andere steensoort, ook ontstaan uit het magma ontbreekt de kwarts. Impala wordt daarom ingedeeld bij de gabbro’s

Afzetting gesteentes

Verwering producten zoals klei, kalk en zand die zich afzetten aaneenkoeken en veranderen in steen worden afzettingsgesteenten genoemd. Klei wordt kleisteen en dat wordt leisteen. Afgezette Kalk wordt kalksteen en zand wordt zandsteen. Voorbeelden van kalksteen zijn de Belgische hardsteen en de diverse Franse kalksteensoorten die zich prachtig laten bewerken met hamer en beitel.

Kalksteensoorten kunnen op twee manieren ontstaan:

Indirect, doordat de steen zich afzet via zeeorganismen als schelpdieren of koraal die de kalk uit het water filteren en het omzetten in kalkhoudende schelpen. Die zeeorganismen sterven af en de schelpen dalen af naar de bodem van de zee. Daar vormen ze een dik schelpen bed, dat onder de druk van vele lagen omvormt naar kalksteen. In dat soort kalksteen vind je ook fossielen.

Direct, doordat kalk zich direct in water afzet als een soort ketelsteen, dat gebeurt bij warmwater bronnen. Een voorbeeld hiervan is de travertin.

Metamorfe gesteentes

Metamorf gesteentes ontstaan door een verandering een metamorfose. Waarbij de steen een andere gedaante aanneemt. De processen die dat veroorzaken zijn hoge druk en hitte. Een gneis is een in elkaar gedrukte graniet. Die graniet heeft door onvoorstelbare druk en hitte een richting oriëntatie aangenomen. Graniet is richtingloos en kan van alle kanten aangezaagd worden. Bij een gneis is dat veel lastiger. Een gneis kan nog een keer een metamorfose ondergaan. Op dat moment versmelt de gneis met een andere gneis. De ene gneis heeft een hogere temperatuur nodig dan de andere om te versmelten. Als je de steen die zo ontstaat, bekijkt lijkt het wel of beide soorten in elkaar opgelost zijn. Er is ook een waaierstructuur zichtbaar in de opbouw van de steen. Een dergelijke steen noemen we een migmatiet. Dit soort stenen worden heel vaak met de aanduiding multicolor aangeduid.

Marmer is ook een metamorf gesteente

Ook kalksteen kan een metamorfose ondergaan. De steen neemt dan onder lichte druk en hitte een kristalstructuur aan. Steensoorten die eruitzien als een soort suikerklontjes zijn marmers. De bekende Bianco Carrara is zo een steensoort. Dat suikerklontjes effect is goed te zien in de zon aan de zijkant van de steensoort. Een kalksteensoort ziet er op die plaats uit als een doffe reep chocolade. Deze marmers zijn, wit grijs of roze van kleur. Ze zijn nooit zwart of rood van kleur. Hoewel in België de gewoonte bestaat om geaderde steensoorten marmer te noemen. Een zwarte plaat steen met een witte ader of een rode plaat steen met een witte ader heet dan ineens marmer. Dit is geologisch gezien niet juist. Feitelijk is alleen de witte aderig marmer want daar heeft de steen zijn metamorfose ondergaan.

Splijtsteensoorten

Kwartsieten en leisteensoorten behoren ook tot de metamorfose steensoorten. Hier hebben de voormalige zandsteen of kleisteen een metamorfose ondergaan. Enorme druk en een nog grotere hitte hebben ze doen veranderen van zandsteen in kwartsiet en van kleisteen in leisteen en zelfs in glimmerlei. Ook de eigenschappen veranderden mee want deze steensoorten zijn ongelofelijk taai en slijtvast.

Bij Van Dalen Natuursteen kunnen wij het u allemaal laten zien en u ook laten zien wat er van te maken is en daar gaat het natuurlijk allemaal om.

grafsteen werkplaats